Lý do Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước thềm khai giảng

Lý do Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước thềm khai giảng

UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định giải thể 8 trường THPT trên địa bàn tỉnh ngay trước thời điểm khai giảng năm học 2019-2020 chỉ 1 ngày.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định giải thể 8 trường THPT, sắp xếp vào các trường THPT khác trên địa bàn.

Lý do giải thể là do các trường này có vị trí và quy mô không phù hợp quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh. Việc giải thể các trường nêu trên nhằm tập trung đầu mối, nguồn lực cho hoạt động giáo dục phổ thông.

Danh sách các trường THPT ở Thanh Hóa bị giải thể:

THPT Trần Ân Chiêm (huyện Yên Định), THPT Dương Đình Nghệ (huyện Thiệu Hóa), THPT Triệu Thị Trinh (huyện Nông Cống), THPT Trần Phú (huyện Nga Sơn), THPT Nguyễn Hoàng (huyện Hà Trung), THPT Lê Viết Tạo, THPT Lưu Đình Chất (huyện Hoằng Hóa) và THPT Nguyễn Xuân Nguyên (huyện Quảng Xương).

Lý do Thanh Hóa giải thể 8 trường THPT trước thềm khai giảng

Trường THPT Dương Đình Nghệ nằm trong danh sách bị giải thể của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Giải thể để sáp nhập vào các trường THPT khác

Theo UBND tỉnh, việc giải thể các trường THPT để sát nhập vào các trường THPT khác sẽ bảo đảm thực hiện có hiệu quả về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đề án sắp xếp các trường THPT công lập hiện có của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện việc điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính; điều chuyển, bố trí học sinh của 8 trường giải thể đến các trường THPT trên địa bàn.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện việc điều chuyển, bàn giao tài chính, tài sản, trụ sở của các trường bị giải thể theo quy định hiện hành.

Trước đó, năm học 2018-2019, tỉnh Thanh Hóa cũng đã thực hiện giải thể, sáp nhập 5 trường THPT, gồm: Đinh Chương Dương, Lê Văn Linh, Triệu Sơn 6, Trần Khát Chân và Tĩnh Gia 5.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *