Dự báo thời tiết Thanh Hóa

Một số biện pháp huy động xã hội hóa để xây dựng và phát triển trường học

Đăng lúc: 14:58:28 29/01/2018 (GMT+7)

Xã hội hóa giáo dục là: “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước. Thực hiện Xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội đóng góp về trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục”(Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học của nhà xuất bản Giáo dục).

LỜI CẢM ƠN

 

Có được sáng kiến kinh nghiệm này trước hết là  nh sự quan tâm  của lãnh đạo Đảng,  chính quyền  các cấp,  sự chỉ đạo sâu sát  phòng GĐ-ĐT Bù Đốp,  sự hỗ trợ đắc lực của phụ huynh học sinh, sự cộng tác của tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trường tiểu học Thiện Hưng A,  sự đóng góp chân thành của đồng nghiệp đi trước,  bên cạnh đó,   là tinh thần  vượt khó, cùng với sự nỗ lực của bản thân,  để hồn thành được sáng kiến và từng bước áp dụng hiệu quả.

Lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các  cấp, phòng GD-ĐT Bù Đốp cùng đội ngũ CBGVCNV, PHHS  trường TH Thiện Hưng A, anh chị, bạn bè đồng nghiệp đã giúp đỡ tôi hồn thành sáng kiến kinh nghiệm này.

Trong quá trình hồn thành đề tài,  không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp của quý cấp lãnh đạo,  quí thầy cô, anh chị và bạn bè đồng nghiệp để sáng kiến kinh nghiệm được hồn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

Người thực hiện

NGUYỄN THỊ HỒNG BỐN

A/  ĐẶT VẤN ĐỀ

I.LÍ  DO CHỌN ĐỀ TÀI

1/Cơ sở lí luận:

-  Như chúng ta đã biết xã hội hóa giáo dục là: “Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của nhà nước. Thực hiện xã hội hóa giáo dục nhằm phát triển tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội đóng góp về trí lực, nhân lực, vật lực, tài lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục”(Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên tiểu học của  nhà xuất bản Giáo dục).

- Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội,  của  nhà nước và của mỗi cộng đồng, của từng gia đình và của mỗi công dân”.

Điều 12 Luật giáo dục đã ghi:  “Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục, thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường  và hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Mọi tổ chức gia đình và công dân đếu có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo  dục lành mạnh và an toàn.

Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT Về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 20010-2011 cũng đã nêu: “Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, tăng cường huy động các nguồn lực để  phát triển giáo dục”.

2/ Cơ sở thực tiễn:

Sau ba năm thực hiện Nghị quyết 05/2005/NQ-CP của Chính phủ, công tác XHHGD tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.  Trong những năm tháng qua,  nhờ có những chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước đã coi giáo dục là quốc sách hàng đầu nhờ vậy mà ngành giáo dục đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Những thành tựu về giáo dục đã từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Không những thế, nhiều dự án đầu tư cho giáo dục đã làm cho cảnh quan sư phạm của nhà trường ngay càng khang trang, nhiều ngôi trường tranh tre nứa lá ở vùng sâu vùng xa cũng đã được thay thế bằng những phòng học khang trang làm cho học sinh ham thích đến trường hơn.

Bên cạnh sự đầu tư của nhà nước, ngành giáo dục còn nhận được sự đầu tư, hỗ trợ về các mặt từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Nhiều nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế đã cho, hiến,  tặng, cả vật lực, tài lực, tin lực… cho sự nghiệp  giáo dục.  Sự hỗ trợ đó đã góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, thư viện, nhà công vụ cho giáo viên, mua sắm trang thiết bị dạy học, giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Không những thế, nhờ sự phối kết hợp giữa các ban ngành đoàn thể địa phương  mà tình  trạng  trẻ trong độ tuổi thất học đã giảm đến mức tối thiểu, công tác PGTHCS, PCGDTH đã hoàn thành và duy trì nhiều năm nay, chúng ta đã và đang   huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho giáo dục.

Song,  ngoài  phòng học cần có phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, vườn hoa, cây cảnh,  đầu tư trang thiết bị, xây dựng  cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Đặc biệt, việc xây dựng đầu tư theo các tiêu chí của một: “ Trường  học thân thiện- học sinh tích cực” tạo được môi trường tốt nhất cho việc dạy của thầy và  việc học  của trò là vấn đề mà ở một địa  bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều  khó khăn phức tạp.  Trong khi  sự đầu tư của nhà nước thì có hạn và không thể ưu tiên cho trường này hay trường kia mà phân bổ đồng đều. Muốn xây dựng  và phát triển nhà trường,  ngoài sự đầu tư của nhà nước  nếu không có sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh, sự đóng góp của cả cộng đồng thì khó có thể thành công được. Bởi ngoài sự lãnh đạo, giúp đỡ của cơ quan chủ quản cấp trên, chỉ có chủ trương xã hội hóa  giáo dục mới khắc phục nhanh những khó khăn trước mắt. Phải xác định sức mạnh ở trong dân, tiền của ở trong dân, sự ủng hộ ở trong dân, chỉ có huy động sức dân mới đem lại thắng lợi. Nó vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài trong sự phát triển bền vững của nhà trường.

Tuy nhiên, huy động sức mạnh của toàn xã hội hướng về giáo dục là cả một vấn đề hết sức khó khăn đối với một ngôi trường vùng biên giới. Một mặt, do dân cư nhiều miền về tập trung làm ăn phát triển kinh tế nên địa bàn không tập trung, dân ở thưa công tác tuyên truyền hiệu quả không cao, nhận thức lại không đồng đều giữa người dân vùng này với vùng khác cùng sống chung trên một xã nên việc thuyết phục, giải thích, kêu gọi là một vấn đề hết sức nan giải. Đa số bà con từ tỉnh khác đến lập nghiệp chủ yếu trước mắt lo  ổn định kinh tế gia đình, chứ chưa nghĩ đến việc đi làm từ thiện  nhiều phụ huynh còn có tư tưởng khoán trắng con em cho nhà trường, có khi cả năm không tham gia hội họp một lần nào, thậm chí không biết con học thầy cô nào, lớp nào trong khối. Mặt khác, công tác XHHGD hiện nay còn gặp nhiều bất cập do không có người chuyên về công tác này, cha mẹ học sinh thì làm việc theo sự tự nguyện khi thấy việc làm đó đem lại lợi ích cho con em họ chứ chưa được trang bị những kiến thức nhất định về công tác XHHGD.

Vì vậy, để làm sao có biện pháp tuyên truyền  huy động để không những cha mẹ học sinh,  mà các tổ chức xã hội đều hướng về nhà trường bằng cả tâm huyết để  làm sao  con em có môi trường học tập tốt, Đảng ủy, chính quyền, các đoàn thể  địa phương quan tâm nhiều đến sự phát triển của nhà trường, làm thế nào  để đẩy mạnh công tác XHHGD trong nhà trường hiện nay   là một điều trăn trở từ khi về nhận nhiệm vụ tại đơn vị trường tiểu học Thiện Hưng A.

Từ những trăn trở ấy, bản thân đã có cách làm để thu hút được các bậc cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội cùng với nhà trường đẩy mạnh công tác XHHGD  nhờ đó trong ba năm qua cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường đã thay da đổi thịt làm cho nhà trường đã thực sự là trung tâm văn hóa của địa phương  ngày càng thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Phần lớn các phụ huynh học sinh đều có chung quyết tâm đầu tư đóng góp để xây dựng cơ sở vật chất, với mong muốn  con em có môi trường học tập tốt hơn.

Qua hơn ba năm, tích cực  huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng và phát triển nhà trường, bản thân đã  rút ra được:  “Một số biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng và phát triển trường tiểu học” và đã áp dụng có hiệu quả cao.

II/MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

-Nghiên cứu thực trạng,  tìm ra những ưu – khuyết điểm- những tồn tại- hạn chế nhằm tìm ra biện pháp giải quyết thích hợp, hiệu quả  từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, uy tín  thương hiệu nhà trường.

III/ THỚI GIAN –ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU NGHIÊN CỨU

-         Từ tháng 9/2006 đến tháng 12/2010

-         Thực trạng hiện có tại trường Tiểu học Thiện Hưng A

-         Điều tra tìm hiểu tâm tư nguyện vọng  từ các đồng nghiệp đi trước, đội ngũ CB-GVCNV đang công tác, phụ huynh học sinh, và học sinh trong toàn trường.

 

 

B/ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I/ NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ĐƠN VỊ:

1/ Về cơ sở vật chất:
Cho đến thời điểm tháng 9/2006 trường có 12 phòng học tại điểm chính đã hết tuổi sử dụng, toàn bộ tường đã  rạn nứt có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của thầy và trò, vườn hoa cây cảnh không có, TBDH dạy học, cơ sở vật chất thiếu thốn đủ thứ. Cụ thể: phòng làm việc của ban giám hiệu, phòng hội họp không có, các bộ phận, các hoạt động của nhà trường dồn vào một phòng cấp 4 chật chội, phức tạp.  Phòng thư viện, thiết bị phải mượn phòng học không đúng qui cách.

Sân trường  còn là sân đất ẩm thấp thậm chí sình lầy trong mùa mưa, bụi mù khi nắng lên. Khuôn viên, bãi tập chưa được qui hoạch. Không những thế, trang thiết bị văn phòng quá thiếu thốn hiện chỉ có một máy vi tính phục vụ cho công tác kế toán,  một  máy phục vụ cho công tác văn thư, mạng intenet, máy chiếu, máy phô tô v.v… chưa có, thực trạng cơ sở vật chất khó có thể  đáp ứng cho những nhu cầu tối thiểu của việc dạy, học cũng như các hoạt động của nhà trường chứ chưa nói đến việc xây dựng theo các tiêu chí trường đạt chuẩn.

2/ Về công tác huy động xã hội hóa giáo dục.

Công tác XHHGD còn nhiều hạn chế, công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương XHH chưa được thực hiện đúng mức dẫn tới một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân, cán bộ Đảng viên chưa nhận thức đúng đắn quan điểm của Đảng, Nhà nước về XHHGD. Các văn bản liên quan đến công tác giáo dục chậm được ban hành. Đây là công việc  hết sức khó khăn, Đảng ủy, chính quyền địa phương chưa có những  văn bản cụ thể về  việc phát triển giáo dục,  sức lan tỏa  yếu, vì vậy, các đoàn thể,  các mạnh thường quân, các đơn vị đóng trên địa bàn chưa có nhiều  đóng góp cho việc xây dựng và phát triển nhà trường. Cho đến năm học 2006-2007 trên địa bàn xã Thiện Hưng có 4 trường nhưng chưa trường nào mạnh dạn đứng ra  huy động xã hội hóa giáo dục để phát triển nhà trường,  một phần do sự chỉ đạo từ  trên xuống chưa được nhất quán, mặt khác sự phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể chưa đồng bộ, công tác giáo dục chủ yếu  các nhà trường tự thân vận động.  Gần 10 năm liền địa phương chưa tổ chức được đại hội giáo dục cấp cơ sở.

3/ Về uy tín nhà trường

Mặc dù là ngôi trường  ra đời  khá lâu, nhân dân trong địa phương có truyền thống hiếu học,  nhiều phụ huynh có tâm huyết mong muốn được đầu tư cho giáo dục  nhưng do nhiều năm liền cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm nhà trường chậm phát triển, công tác phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường chưa chặt chẽ chưa tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Nhà trường chưa  xây dựng được kế hoạch chiến lược  phát triển nhà trường  trong từng giai đoạn  theo thực tế địa phương dẫn đến uy tín bị giảm sút.

 

II/ NHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN

1. Giải pháp 1: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền.

Tuyên truyền  ở đây không phải sự dụng panô, áp phích treo đầy đường, hay phát thanh rầm rộ trên thông tin đại chúng mà đối tượng đầu tiên phải tuyên truyền đó là tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.  Trước mắt, phải phân tích cho: ‘Người trong nhà hiểu trước” sau đó người nhà thống nhất ủng hộ thì người ngoài mới ủng hộ. Phải làm sao để họ thấy được nơi đây là ngôi nhà chung của tập thể sư phạm, “nước nổi lo chi bèo chẳng nổi, lại lao vào làm việc say sưa” khi tập thể sư phạm nhà trường thấy kế hoạch của hiệu trưởng là đúng đắn họ sẵn sàng ra sức ủng hộ không ngại khó khăn. Chính bản thân họ sẽ hiểu ra rằng: nếu thiếu thốn  trang thiết bị dạy học, môi trường sư phạm không đảm bảo  thì hiệu quả công tác sẽ không cao,  chất lượng giáo dục thấp, uy tín nhà trường sẽ bị giảm đi.  Ngược lại, nếu nhà trường có điều kiện tốt thì bản thân mỗi thành viên sống trong ngôi nhà chung này sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong công việc,  hiệu quả công tác cao hơn, uy tín nhờ đó mà được nhân lên trong lòng nhiều người và sẽ được cả cộng đồng đồng tình thống nhất giúp đỡ.

Việc tuyên truyền phải làm sao để mọi người hiểu ra rằng: “ Nếu toàn xã hội và các gia đình quan tâm với công tác XHH thì con em họ được hưởng môi trường giáo dục tốt hơn”. Việc tuyên truyền phải là một chủ trương đúng đắn với mục đích dành những gì đẹp nhất cho trẻ, cải thiện điều kiện học tập của trẻ, đổi mới cách dạy của thầy và cách học của trò.v.v…

Cách làm:

- Đối với  cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường:

Thông qua các buổi sinh hoạt  hội đồng, chuyên môn  nhà trường thông báo rõ chủ trương mục đích  huy động XHH,  xây dựng nội dung cụ thể chi tiết cho giáo viên khi triển khai tới từng phụ huynh học sinh thông qua các buổi họp định kỳ trong năm, giáo viên lắng nghe phản hồi của phụ huynh học sinh tổng hợp những ý kiến chung nhất để xây dựng kế hoạch thực hiện sau đó  thông báo lại cho ban đại diện các lớp để tạo được sự đồng thuận cao nhất..

Công khai kịp thời các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục của nhà trường theo từng giai đoạn để tất cả tập thể sư phạm trong nhà trường đề được tham gia, góp ý và hiến kế hay cho nhà trường.

-Đối với lãnh đạo, nhân dân  địa phương, các đơn vị, các mạnh thường quân trên địa bàn:

-Tạo mối quan hệ thật tốt với lãnh đạo địa phương, tổ chức tốt đại hội giáo dục cấp cơ sở đúng định kỳ, xây dựng nghị quyết thực hiện cụ thể cho từng giai đoạn phát triển của nhà trường nói riêng và sự nghiệp giáo dục  xã nhà nói chung, thu thập ý kiến đóng góp của mọi lực lượng xã hội,  để thể hiện trách nhiệm của xã hội đối với sự nghiệp phát triển giáo dục. Việc tham mưu với địa phương tổ chức đại hội  giáo  dục là  trách  nhiệm của hiệu trưởng, không thể khoanh tay ngồi chờ hay đổ lỗi cho người khác. Phải chủ động trong việc xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ 5 năm về kế hoạch phát triển giáo dục nhà trường nói riêng và địa phương nói chung. Từ kế hoạch đó, mới có thể nghĩ đến kế  hoạch thực hiện phù hợp với thực tế đơn vị,  mới được địa phương hỗ trợ. Công tác huy động xã hội hóa giáo dục để xây dựng  và phát triển nhà trường mới trở thành nghị quyết của Đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương. Từ nghị quyết đó nhà trường mới có cơ sở để xây dựng kế hoạch hành động. Và cũng từ nghị quyết đó mới huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể, mới  kêu gọi được sự đóng góp hỗ trợ của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các đơn vị kinh tế đóng chân trên địa bàn, đặc biệt là sự đồng thuận, sự đóng góp của từng PHHS.

Thông qua phương tiện thông tin đại chúng nhà trường tuyên dương kịp thời những điển hình tiên tiến để gây nhân phong trào.

Duy trì thường xuyên liên tục, sinh động, đa dạng và có hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, nội dung XHHGD  của Đảng và Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các đợt sơ, tổng kết  đoàn thể, thôn xóm, chi bộ các trong toàn xã .v.….mời dự, hiệu trưởng tranh thủ kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng,  phân tích cặn kẽ các chủ trương huy động của nhà trường,  nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân và cộng đồng xã hội trong việc chăm lo phát triển giáo dục.

Chú ý đúng mức công tác vận động tuyên truyền các doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

2. Giải pháp2: Xây dựng kế hoạch phân phối các nguồn nhân lực.

Năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực nâng cao chất lượng giáo dục, uy tín thương hiệu nhà trường sẽ được khẳng định.

Phân phối nguồn lực, hay sử dụng nguồn lực được tốt thì chất lượng sẽ tốt. Muốn vậy, trước hết phải phân công đúng người đúng việc, chẳng hạn việc phân công giáo viên  chủ nhiệm làm sao  để  chất lượng học sinh ngày một tốt hơn,  phụ huynh yên tâm hơn khi giao tương lai con em họ cho nhà trường, học sinh yêu trường hơn, có nhiều vui hơn khi đến trường là một điều cần đặc biệt lưu tâm.

Ngay từ đầu năm học, dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm trước, dựa vào độ tin cậy của phụ huynh với từng giáo viên của từng khối lớp nhà trường lựa chọn sàng lọc đội ngũ giáo viên chủ nhiệm tận tâm,  tận lực với học sinh để phụ huynh học sinh tin tưởng nhà trường hơn.

Thường xuyên hỗ trợ sư phạm cho giáo viên tạo điều kiện cho giáo viên làm tốt các hoạt động giáo dục thông qua dự giờ, thăm lớp.

Phân loại trình độ, năng lực của giáo viên để phân công theo  từng khối lớp phù hợp, tạo được thế mạnh cho giáo viên trong việc phát huy  sở trường, năng lực chuyên môn vừa có lợi cho họ, vừa có lợi cho công việc chung. Trong mỗi khối phải có một giáo viên cốt cán để cầm trịch chuyên môn trong khối và là nòng cốt trong công tác tự bồi dưỡng, cải tiến giảng dạy, phát huy sáng kiến kinh nghiệm của đồng nghiệp mình..

Kiện toàn lại các tổ chức đoàn thể theo tinh thần “đúng người đúng việc”, hướng hoạt động của các đoàn thể nhà trường đi vào thực chất, có hiệu quả. Đồng thời cũng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết của các đoàn thể nhà trường, tạo nên khối thống nhất của một tập thể sư phạm. Mặt khác,  coi trọng việc thực hiện nề nếp, ngày giờ công và hiệu quả, chất lượng giáo dục của giáo viên cũng như nề nếp sinh hoạt, học tập của học sinh, nề nếp, giờ giấc sinh hoạt, học tập của GV và HS thực hiện nghiêm túc, để học sinh có kỹ cương ngay từ ban đầu…Một khi hoạt động của nhà trường đã đi vào

nề nếp, trở thành một guồng máy thống nhất thì sẽ tạo nên một động lực to lớn để đạt được hiệu quả công tác lớn nhất.

Mặt khác, nhà trường tập trung quan tâm vào mũi nhọn giáo viên giỏi, học sinh giỏi, hạn chế học sinh bỏ học lưu ban nhằm khẳng định uy tín nhà trường  đây  là yếu tố  cực kỳ quan trọng  để công tác XHHGD được triển khai có hiệu quả.

3. Giải pháp3: Tạo uy tín với phụ huynh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng địa phương thông qua việc khẳng định uy tín chất lượng nhà trường.

Sự tạo lập uy tín phải bằng chính nội lực  của mỗi nhà trường, sự phấn đấu của mỗi thầy, cô giáo biến quá trình giảng dạy thành  trình tự học của trẻ. Phấn đấu làm sao mỗi ngày đến trường học sinh được học, được vui chơi một cách thoải mái, hiệu quả. Mỗi giáo viên phải coi học sinh như chính con em ruột thịt của mình, giảng dạy bằng cả tình thương, lương tâm và trách nhiệm để học sinh thấy tự tin hơn khi được sống trong ngôi nhà chung ấm áp cùng các bạn.

Phải xác định PHHS sẵn sàng đóng góp công sức và tiền của cho sự nghiệp giáo dục, miễn là con em họ được học hành chu đáo, đến nơi đến chốn.

Để lấy lại và tạo được uy tín cao với PHHS và lãnh đạo địa phương, nhà trường xây dựng  đội ngũ giáo viên vững về chuyên môn, gương mẫu trong đạo đức nghề nghiệp,  tập thể sư phạm đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường vững mạnh.

Chú trọng việc dạy thật, học thật, chất lượng thật bằng việc tăng cường công tác thanh kiểm tra nghiêm túc, duy trì và thực hiện tốt cuộc vận động: ‘hai không  với bốn nội dung” do ngành giáo dục phát động.

Xây dựng trang web để quảng bá hình ảnh nhà trường, trao đổi thông tin với  các đơn vị bạn trong và ngoài tỉnh để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Thông báo kịp thời kết quả học tập của học sinh đến từng phụ huynh học sinh và kết quả  sau mỗi học kỳ, mỗi đợt thi  đặc biệt những thành tích nổi trội đến  ban đại diện cha mẹ học sinh, lãnh đạo địa phương. Không tiếc lời khen,  khen những học sinh có nhiều tiến bộ.  Đồng thời cũng thông báo kịp thời những học sinh có những biểu hiện chây lười trong học tập cho PHHS.

Nâng cao chất lượng giáo dục  với chất lượng thực để tạo niềm tin cho phụ huynh học sinh. Niềm tin ấy chính là cơ sở quan trọng để cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ.

Thực hiện hoạt động công khai minh bạch theo đúng điều lệ các khoản huy động, không để cho phụ huynh học sinh hiểu lầm, hãy sẵn sàng nhận lỗi trước phụ huynh khi cần, không xủ lý một chiều, thành tâm lắng nghe ý kiến của phụ huynh học sinh,  lãnh đạo địa phương, tạo được sự đồng thuận trong toàn hội viên phụ huynh học sinh, sự quan tâm  của lãnh đạo, đoàn thể địa phương.

Cùng  với ban đại diện cha mẹ học sinh, xây dựng kế hoạch sử dụng  hợp lý và có ích các nguồn thu từ XHH,    tạo được nét thay đổi,  nổi bật cho nhà trường.

4. Giải pháp 4: Phát huy vai trò  của giáo  viên chủ nhiệm.

Giáo viên chủ nhiệm có vai trò quan trọng trong sự kết hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường, là cầu nối giữa nhà trường với gia đình và xã hội. Vì vậy, việc bố trí giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm tạo uy tín cao đối với phụ huynh học sinh là điều kiện tốt để phụ huynh đóng góp và tham gia xây dựng nhà trường.

Nhà trường  chú trọng việc thường xuyên liên lạc giữa giáo viên chủ nhiệm với phụ huynh học sinh thông qua sổ báo bài hàng ngày, sổ liên lạc sau một đợt kiểm tra. Tìm hiểu  nguyện vọng phụ huynh, chia sẽ với họ về nỗi lo lắng về sự chậm tiến của trẻ, nêu rõ những cố gắng của giáo viên đã giúp đỡ trẻ nhưng chưa có kết quả vì thiếu sự phối hợp của gia đình.

Đưa ra những biện pháp cụ thể  đề nghị gia đình và nhà trường cùng quan tâm đồng bộ thực hiện đem lại sự tiến bộ của trẻ. Tuyệt đối không làm “mất mặt” khi nói về con em họ, tạo được niềm tin cho họ để gia đình tin tưởng vào giáo viên chủ nhiệm hơn. Nếu chúng ta chỉ phân tích những hành vi xấu của con trẻ thì phụ huynh học sinh không cần đến ta nữa.

Yêu cầu phụ huynh chọn lựa được ban đại diên cha mẹ học sinh từ cấp lớp là những người có thể chung lưng đấu cật để cùng xây dựng nhà trường, là những người phối kết hợp tốt nhất trong việc thực hiện thông tin hai chiều giữa gia đình và nhà trường để cùng giáo dục học sinh một cách tốt nhất.

5. Giải pháp 5: Tận dụng những kinh nghiệm và trí thức của phụ huynh, các đồng nghiệp đi trước

Xác định kỹ nguyên nhân của thực trạng những năm trước, thăm dò, tìm hiểu qua đồng nghiệp đi trước, phụ huynh học sinh tìm ra lý do của sự chậm phát triển của nhà trường, nguyên nhân vì sao phụ huynh và cộng đồng không ủng hộ, sàng lọc đúc rút những ý kiến thiết thực bổ ích vào nhật ký công tác, tổng hợp thành quan điểm chung nhất để rút ra bài học cho công tác quản lý của mình.

Bởi khi có một PHHS hay một người nào đó trực tiếp đến gặp hiệu trưởng để góp ý phê bình nhà trường về một điều gì đó  chứng tỏ họ rất quan tâm đến nhà trường, chứng tỏ phong trào XHH ở địa phương phát triển tốt hãy tôn trọng họ, mình sẽ có thêm một lực lượng tư vấn giáo dục ngoài nhà trường đắc lực.

Tìm ra được  một trong những nguyên nhân thất bại trong việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng nhà trường  chẳng hạn:

-Công tác tuyên truyền  của nhà trường chưa tốt.

-Việc thực hiện công tác dân chủ  hóa trong nhà trường còn mang tính hình thức, công tác phối kết hợp giua phụ huynh học sinh và nhà trường chưa tạo được tiếng nói chung, chưa có sự đồng thuận cao.

- Nhà trường chưa tạo được uy tín với PHHS và lãnh đạo địa phương bằng chính sự phát huy nội lực của mình, chưa tạo được thương hiệu của nhà trường.

- Việc sử dụng các nguồn huy động chưa hiệu quả, công tác xây dựng cảnh quan sư phạm, cơ sở vật chất chậm đổi mới.

Từ những đóng góp chân tình của các anh chị đồng nghiệp đi trước, của PHHS bản thân  về những nguyên nhân thất bại đã có được bài học vô cùng quí báu, từ những thất bại của những thế hệ đi trước  bản thân nhanh chóng xây dựng  ngay kế hoạch thực hiện dựa trên những cái vừa bị phê bình mà mình tập trung  xây dựng kế hoạch chiến lược đột phá giải quyết nhanh chóng những tồn tại trước mắt bằng nội lực, tạo nét mới sau đó kêu gọi phụ huynh học sinh ủng hộ.

6. Giải pháp 6: Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo địa phương.

- Chủ động tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp tuy nhiên, việc tham mưu cũng phải có kế hoạch chuẩn bị, không tham mưu lặt vặt theo vụ việc, mỗi lần được bố trí làm việc phải chuẩn bị kỹ nội dung để trình bày một cách toàn diện, trọng tâm. Sau khi được lãnh đạo chấp thuận, thực hiện xong phải báo cáo lại liền.

-Tạo được nhiều cơ hội để cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật chất, gặp gỡ giáo viên nhà trường. Định kỳ làm việc với cấp ủy và chính quyền địa phương để kịp thời báo cáo được diễn biến của nhà trường và xin ý kiến chỉ đạo hỗ trợ những vấn đế ngoài tầm tay của hiệu trưởng. Luôn chủ động tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, không ngồi chờ và đổ lỗi cho sự quan tâm ấy khi nhà trường gặp khó khăn.

- Mỗi lần đề xuất một chủ trương gì về giáo dục ở địa phương đều phải tham mưu cụ thể các biện pháp thực hiện.

-Không nên báo cáo gặp gỡ lãnh đạo các cấp vào lúc họ đang phải tập trung lo những việc lớn.

-Phải kiên trì, tham mưu một lần chưa được hãy lặp lại nhiều lần. Trình bày với một đồng chí chủ chốt chưa xong, tìm gặp nhiều đồng chí trong cấp ủy, chính quyền để được tập thể địa phương ủng hộ, đồng tình với đề xuất của nhà trường.

-Thường xuyên và kịp thời cung cấp những thông tin về giáo dục( các chủ trương của ngành, các hoạt động của các đơn vị tiên tiến….) đến các cán bộ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền địa phương.

-Việc tham mưu phải trở thành ý Đảng lòng dân và được thể hiện bằng các nghị quyết của cấp ủy, văn bản chỉ thị địa phương mới được toàn cộng đồng ủng hộ.

7. Giải pháp7: Xây dựng các cơ chế liên kết giữa nhà trường, gia đình, lực lượng xã hội.

Nhà trường luôn quan tâm đến nguyên tắc lợi ích trong việc huy động cộng đồng, biết tận dụng thời cơ và biết làm cho cộng động những  việc làm có ích dưới nhiều hình thức. Chủ động tham gia  các hoạt động của địa phương khi được yêu cầu đặc biệt là trong các dịp lễ,  tết,  vừa tạo được không khí sôi động trong các hoạt động văn hóa văn nghệ của  đơn vị, vừa tạo được mối quan hệ mật thiết với đoàn thể, chính quyền địa phương, vừa tạo cho học sinh thêm gắn bó với quê hương làng xóm.

Mặt khác, nhà trường đã tổ chức tốt các hoạt động với các đơn vị đóng chân trên địa bàn như đồn biên phòng 793, trung đoàn 717, nông trường 5 công ty cao su Lộc Ninh nhờ đó mà nhận được sự hỗ trợ đắc lực cả vật chất và tinh thần từ lãnh đạo các đơn vị này.

8.Giải pháp8: Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh .

 

8.Giải pháp8: Xây dựng nhà trường thực sự trở thành trung tâm văn hoá, môi trường giáo dục lành mạnh .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành lập đội văn nghệ bài bản, duy trì tốt công tác tập luyện với nhiều nội dung phong phú, đặc biệt dành nhiều nội dung cho những tiết mục mang làn điệu dân ca, dân gian. Tổ chức cho các em biểu diễn nhân dịp các ngày lễ, các đêm hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn.

Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ võ thuật, aropic đến  mở lớp dạy. Tổ chức thi đấu giao lưu bóng chuyền, bóng đá với các đơn vị lân cận trong địa phương. Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ lên lớp, duy trì thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, múa sân trường để tạo không khí vui tươi,  nhộn nhịp trong nhà trường.

Trong khi tại địa phương chưa có  nhà thiếu nhi, nơi cho tuổi trẻ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ TDTT, thì nhu cầu  của tuổi trẻ  tại địa phương lại rất lớn. Ngoài trường học ra các em không có chỗ nào để vui chơi, vì vậy phải làm sao để nơi đây thực sự trở thành trung tâm văn hóa, môi trường giáo dục lành mạnh cho các em. Nhà trường sàng sàng cho học sinh đến trường vui chơi, tập luyện  trong những ngày nghỉ để sân trường lúc nào đông vui.

Chú trọng đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập, để các em có chỗ vui chơi. Chăm lo xây dựng bồn hoa, cây cảnh, vườn trường, chú trọng công tác vệ sinh  để nhà trường thực sự  sạch đẹp như công viên.  Từng bước hoàn thành các tiêu chí của trường học thân thiện- học sinh tích cực với đúng nghĩa làm cho học sinh “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”.Nhờ đó mới thu hút được sự chú ý của nhiều người và mới được nhiều người ủng hộ.

Xây dựng lớp học thân thiện, sưu tầm tranh ảnh, trang trí lớp học  duy trì theo chủ đề hàng tháng các nội dung theo chủ điểm chuyên môn để các em  khắc sâu  thêm vốn kiến thức về con người, tự nhiên, xã hội, về lịch sử quê hương đất nước.

9.Giải pháp 9: Quan tâm thực sự đến học sinh nghèo,  học sinh khuyết tật học sinh đồng bào và con em gia đình chính sách

Ngay từ đầu năm học, nhà trường giao cho giáo viên chủ nhiệm điều tra thật kỹ hoàn cảnh học sinh, tranh thủ thời gian đến thăm nhà các em để tìm hiểu  nhờ đó mới có thể tìm được phương pháp giáo dục thích hợp. Gần gũi chia sẽ hoàn cảnh của các em có hoàn cảnh khó khăn nhất là các em mồ côi cha mẹ, trẻ khuyết tật, con em gia đình chính sách, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Tranh thủ mọi sự hỗ trợ của cấp trên để tạo điều kiện cho các em có chỗ dựa vững chắc khi đến trường. Tổ chức thật  tốt phong trào: “ Giúp bạn đến trường”, “đôi bạn cùng tiến”…..

Tổ chức tuần lễ tình thương hay hội diễn  văn nghệ  kêu gọi ủng hộ gây quỹ  để  mua quà cho các em khi mỗi dịp tết đến, xuân về.

Một mặt chăm lo cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mặt khác giáo dục tinh thần tương thân tương ái cho các em qua những hoạt động thiết thực.Đồng thời qua đó để kêu gọi  mọi người chăm lo cho các cháu cùng nhà trường. Có như vậy ngôi nhà chung mới thật sự ấm cúng. Phụ huynh học sinh lại càng phấn khởi với những hoạt động mà nhà trường làm được, họ sẵn sàng ủng hộ.

10.Giải pháp 10: Đúc rút kinh nghiệm sau từng giai đoan thực hiện

Mọi sự đóng góp của các cấp lãnh đạo, của các đồng nghiệp đi trước dù đúng dù sai trước mắt sẵn sàng tiếp thu. Bởi mọi góp ý của họ không ngoài mục đích giúp đỡ cho nhà trường.

Lắng nghe, tiếp thu sự góp ý của đống nghiệp đi trước, của lãnh đạo địa phương, của phụ huynh học sinh để xây dựng kế hoạch giai đoạn tiếp theo được tốt hơn.

-Tổng hợp  sàng lọc kinh nghiệm của mọi người thành kinh nghiệm riêng của mình: đây là một trong những bí quyết để giúp chúng ta tự hoàn thiện mình để từ đó vững vàng hơn trong công tác quản lý.

Tổ chức hội thảo đánh giá lại công tác XHHGD sau mỗi đợt, điểm gì chưa được thì tìm biện pháp khắc phục, điểm gì đã làm tốt thì phát huy.

Thông báo kịp thời kết quả đã thực hiện sau mỗi giai đoạn thực hiện cho phụ huynh học sinh, lãnh đạo địa phương biết.

Trân trọng cảm ơn những đóng góp của các nhà hảo tâm, các đơn vị, các đoàn thể, nhân dân địa phương  bằng thư cảm ơn trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để họ thấy sự đóng góp của họ không uổng công tạo điều kiện thuận lợi cho những lần thực hiện kế hoạch huy động tiếp theo.

Gây nhân điển hình,  ghi vào sổ vàng của nhà trường lưu giữ qua nhiều thế hệ, cập nhật tổng hợp đề nghị lãnh đạo địa phương tuyên dương khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho giáo dục nhân ngày 20 tháng 11 hàng năm.

Phải xác định việc xây dựng kế hoạch chỉ là tiền đề,  đúc rút kinh nghiệm, tổng kết công tác, phong trào đã làm là việc làm quan trọng. Có như vậy. việc huy động cộng đồng tham gia xây dựng XHHGD mới được bền lâu và duy trì được thường xuyên.

III/ KẾT QUẢ  ĐẠT ĐƯỢC

1/ Về cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm và các hoạt động của nhà trường.

Sau  năm  thứ  nhất áp dụng các biện pháp trên,  nhờ làm tốt công tác tham mưu nhà trường đã được đầu tư xây dựng 10 phòng học lầu, thầy trò phấn khởi hơn khi được học ngôi trường mới. Hàng ngày thầy và trò chăm lo công tác lao động dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường, phụ huynh học sinh phấn khởi hơn khi đưa con đến trường nhập học.

Sân trường bước đầu đã được bê tông hóa gần 450 m2 bằng sự đóng góp của phụ huynh,  khuôn viên bắt đầu đưa vào qui hoạch theo ý tưởng của cả hội đồng sư phạm,  học sinh đã có chổ vui chơi, tập thể dục và tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 

 

Ảnh chụp10 phòng lầu đã xây dựng xong đưa vào sử dụng

từ năm học 2007-2008

 

 

Ngôi trường ngày càng xanh sạch đẹp, nhà trường đã có kế hoạch đổ tiếp  sân bê tông để mở rộng sân chơi, bãi tập, xây dựng bồn hoa, trồng cây cảnh trước khuôn viên các lớp, các em hào hứng tích cực đóng góp công sức cùng thầy cô  để ngôi trường ngày càng thêm đẹp.

Ảnh chụp hoạt động thầy trò tích cực lao động xây dựng cảnh quan sư phạm nhà trường từ năm học 2008-2009

 

Cùng với việc khắc phục khó khăn, cải thiện cái cũ nhà trường đã tập trung đầu tư xây dựng ngôi trường theo 9 tiêu chí của trường học thân thiện, học sinh tích cực, làm cho ngôi trường thật sự ngày càng được nhiều người quan tâm ủng hộ. Từ việc đầu tư trang trí lớp học làm cho lớp học thật sự ấm cúng yêu thương gần gũi với các em, làm cho ngôi nhà chung của các em ngày càng gắn bó với mỗi thành viên trong lớp đến việc trang trí các tiêu chí của trường học thân thiện để làm điểm tựa phấn đấu đồng thời nhắc nhở mọi người hàng ngày nhìn vào đó để cùng thực hiện.

Năm học 2009-2010 nhà trường đã cơ bản hoàn thành xong các công trình theo sơ đồ qui hoạch của trường, sân chơi rộng rãi sạch sẽ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao có nhiều khởi sắc,  đội nghi thức được tập luyện bài bản, đã  tạo không khí trang nghiêm, ngày khai giảng thực sự vừa là ngày lễ, vừa là ngày hội của tất cả các em.

 

Ảnh chụp đội nghi thức trong ngày khai giảng năm học 2009-2010

 

Không những chăm lo xây dựng cảnh quan sư phạm tạo được bộ mặt cho nhà trường mà nhà trường còn chú trọng công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương, từng bước phấn đấu hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. Công tác duy trì sĩ số nhiều năm liền được giữ vững. Tình trạng bỏ học giữa chừng của học sinh không có. Được sự quan tâm của cấp trên, nhà trường được chọn đầu tư xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức I nên trường chỉ còn một điểm chính công tác huy động xã hội hóa để xây dựng và phát triển nhà trường lại càng thuận lợi. Ngày càng có nhiều phụ huynh học sinh quan tâm đóng góp cả tài lực, vật lực cho nhà trường, Đảng ủy chính quyền địa phương quan tâm đúng mức, thầy trò lại càng phấn khởi hơn ra sức phấn đấu dạy tốt, học tốt.

Việc đón học sinh đầu cấp đến trường tạo được nhiều ấn tượng cho các em buổi đầu đến trưởng, không những học sinh trong địa bàn mà học sinh ngoài địa bàn đến học ngày càng đông. Nhiều năm liền tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 100%.  Số lớp, số học sinh ngày càng tăng,  phụ huynh học sinh ngày càng phối kết hợp tốt với nhà trường trong việc chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan sư phạm để con em họ có môi trường học tập tốt nhất. Lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp cũng được tổ chức chu

Ảnh chụp các em lớp 5 đón các em lớp 1 trong ngày khai giảng

Năm học 2010-201

đáo,  các em sau khi ra trường vẫn còn da diết với mái trường thân yêu. Những  ngày lễ vẫn quay về thăm lại mái trường ngày càng đông.

Học sinh trong trường biết yêu thương  đoàn kết với nhau, lớp lớn biết dẫn dắt các em lớp nhỏ, tình trạng học sinh vô lễ trong trường không có, đa số các em ngoan  thực hiện tốt các nhiệm vụ của người  học sinh tiểu học.

 

 

 

Vườn hoa, cây cảnh nhà trường đã bắt đầu xanh tốt, từ một bãi đất khô cằn trên hiện trạng nền nhà 7 phòng học cũ, tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên cùng học sinh trong toàn trường ra sức cải tạo đất, san mặt bằng, lao động trồng  cây và hoa theo sơ đồ qui hoạch. Hàng ngày có người tưới và chăm sóc duy trì trong cả mùa nắng, đến năm học 2010-2011, vườn trường đã phát triển tốt vừa tạo được  cảnh quan sư phạm nhà trường càng thêm đẹp, vừa  hỗ trợ cho các tiết dạy học  ngoài trời thêm hiệu quả và phong phú.

 

 

Hình ảnh học sinh đang quan sát cây và hoa trong vườn trường.

2/ Kết quả huy động sự đóng góp qua ba năm

a) Cụ thể về việc huy động xã hội hóa giáo dục như sau: Trong ba năm trở lại đây nhà trường có nhiều tiến bộ rõ nét về nhiều mặt(cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, chất lượng học sinh, chất lượng giáo viên, hoạt động xã hội ..) đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của đa số phụ huynh học sinh trong địa bàn. Ba năm trở lại đây ban đại diện cha  mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ với nhà trường được hội đồng giáo dục tuyên dương. Các đoàn thể phối hợp nhịp nhàng với đoàn thể địa phương cũng như phối hợp hoàn thành tốt công việc trong đơn vị. Lãnh đạo địa phương phấn khởi quan tâm nhiều hơn cho sự phát triển của nhà trường.Trường đã được lãnh đạo ngành, lãnh đạo huyện chọn đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I.

Nhờ tạo được uy tín với phụ huynh học sinh bằng sự khẳng định chính mình thông qua việc nâng cao chất lượng thương hiệu nhà trường, Đảng ủy, chính quyền địa phương  đã có những nghị quyết chỉ đạo cụ thể, các ban ngành đoàn thể địa phương hết mình ủng hộ, phụ huynh học sinh toàn tâm toàn ý với nhà trường, nhờ vậy chỉ sau một thời gian ngắn nhà trường đã nhận được sự  ủng hộ cụ thể như sau:

Năm học

Tổng số tiền huy động

Kết quả xây dựng

2007-2008

 

22.205.000 Đ

 

 

Làm được 450m2 sân bê tông

2008-2009

33.960.000Đ

 

 

Làm được 532m2 sân bê tông và đường vào cổng

2009-2010 đến hết học kỳ I năm học 2010-2011

222 .000.000 Đ

 

 

Làm nhà để xe cho giáo viên và học sinh,  hệ thống nước sạch cho học sinh, đầu tư mua sắm tủ thiết bị, trang trí cho 16 lớp học, xây dựng thêm bồn hoa cây cảnh theo sơ đồ qui hoạch. Đổ thêm 720 m2 bê tông sân.Trang bị 25 bộ bàn ghế cho phòng họp

 

 

 

3/ Chất lượng  giáo dục

+Học sinh:

Chất lượng học sinh đại trà tăng so với các năm học trước (hạnh kiểm và học lực) tham gia đầy đủ và có kết quả các hội thi do ngành tổ chức.

Năm học

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp

Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng

Tỷ lệ học sinh bỏ học

2007-2008

100%

94,3%

0.1

2008-2009

100%

94,6%

0,05

2009-2010

100%

99,5%

0%

 

+Giáo viên:

Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao. Qua đợt kiểm tra toàn diện cho thấy hiện nay không còn giáo viên xếp loại đạt yêu cầu, giáo viên giỏi các cấp ngày càng tăng. Trình độ đào tạo và trình độ chuẩn nghề nghiệp tăng vượt trội.

Tất cả giáo viên đã chuyển từ thiết kế bài dạy theo phương pháp truyền thống sang thiết kế bài dạy theo phương pháp tích cực hóa hoạt động học sinh. Hầu hết giáo viên đã soạn giảng bằng  máy vi tính.

Qua nối mạng intenet giáo viên đã tích cực trong việc truy cập thông tin phục vụ cho bài giảng, qua địa chỉ tìm kiếm với google cán bộ nhà trường đã thu được nhiều dữ liệu và thông tin phục vụ cho các hoạt động của nhà trường tạo được các hình thức sinh hoạt mới mẻ, phong phú và hấp dẫn học sinh.

Giáo viên đã tích cực sử dụng các đồ dùng dạy học hiện có trong nhà trường, ngoài ra giáo viên nhà trường đã tích cực làm thêm nhiều đồ dùng dạy học phục vụ cho giảng dạy cũng như làm đồ dùng hỗ trợ cho các hội thi đạt kết quả tốt.

BẢNG SỐ LIỆU MINH CHỨNG

NĂM HỌC

Tỷ lệ giáo viên trên chuẩn

Tỷ lệ giáo viên giỏi các cấp

2007-2008

 

21.7%

50.0%

2008-2009

23.8%

50.6%

2009-201đến hết học kỳ I/2010-2011

47.7

72.7

 

*4/KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHI BỘ- NHÀ TRƯỜNG- CÁC ĐOÀN THỂ

 

NĂM HỌC

CHI BỘ

NHÀ TRƯỜNG

CÔNG ĐOÀN

CHI ĐOÀN

LIÊN ĐỘI

2007-2008

Khá

Lao động tiến tiến

Vững mạnh

Khá

Vững mạnh

2008-2009

Trong sạch-vững mạnh

 

Trung bình

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

2009-2010

Trong sạch-vững mạnh

Lao động xuất sắc

Vững mạnh

Vững mạnh

Vững mạnh

C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Muốn làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục trước hết phải làm tốt công tác tuyên truyền bằng chính nội lực của mình, phải tạo uy tín với cộng đồng bằng việc nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng có hiệu quả nguồn huy động, trân trọng sự đóng góp của cộng đồng, quan tâm chăm lo đến mọi đối tượng học sinh,  đồng thời phải chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo được môi trường học tập cho học sinh mới được phụ huynh và cộng đồng quan tâm ủng hộ, công tác xã hội hóa giáo dục mới được lâu bền và liên tục, đặc biệt phải tuân thủ một số nguyên tắc sau:

1/ Phải làm rõ được  lợi ích của việc huy động:

Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của cả hai phía: nhà trường và cộng đồng, mỗi bên tham gia đều cần tìm thấy lợi ích chung của cá nhân, tập thể cũng như của cả cộng đồng. Phải  nói rõ huy động cho ai, để làm gì và đặc biệt chú ý phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết. Có như vậy   mới   huy động cộng đồng tham gia một cách hiệuquả
2/ Phải phân định rõ chức năng nhiệm vụ của mỗi bên:

Nhà trường cũng như các lực lượng xã hội, các tổ chức,... đều có những chức năng và trách nhiệm riêng. Để khai thác, phát huy, khuyến khích họ tham gia vào một hoạt động nào đó thì phải phát hiện và nhằm đúng chức năng, trách nhiệm của đối táccó như vậy họ mới tham gia một cách nhiệt tình.

Thí dụ: Đối với cấp ủy và chính quyền địa phương thì nội dung huy động phải là chủ trương, văn bản chỉ đạo, hoặc đất xây dựng,...giáo viên thì ra sức học tập rèn luyện nâng cao tay nghề giảng dạy cho thật tốt, phụ huynh học sinh thì phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến các hội viên xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện....

3/ Phải đảm bảo thực hiện tốt công tác dân chủ:

Tạo môi trường công khai, bình đẳng để cộng đồng hiểu đúng về giáo dục và nhà trường hơn, đồng thời góp phần thực hiện nguyên tắc “phụ huynh biết, phụ huynh  bàn, phụ huynh  làm, phụ huynh  kiểm tra” các hoạt động XHHGD để mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội phát triển toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực.  Nhờ vậy họ mới tham gia một cách tự giác

4/ Huy động phải dựa vào khuôn khổ luật pháp qui định:

XHHGD phải tuân thủ pháp luật Nhà nước, có nghĩa là cần dựa trên cơ sở pháp lý. Ngược lại, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội,... cũng cần có những cơ sở pháp lý để triển khai cũng như để tham gia huy động nguồn lực cho giáo dục. Có như vậy mới có được sự hỗ trợ một cách mạnh mẽ.
5/ Phải biết  chọn thời gian không gian phù hợp và thích ứng:

Cán bộ quản lý giáo dục phải biết lựa chọn thời gian thích hợp nhất để đưa ra chủ trương XHHGD. Tuy nhiên, để thực hiện nguyên tắc này là phải xây dựng cho được kế hoạch cụ thể và kế hoạch mang tính định hướng.
6/ Phải vừa tôn trọng truyền thống để khơi dậy tình cảm:

Đó  là sự khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học, tôn trọng đạo lý, đề cao sự học, đề cao giá trị của học vấn, những thành tựu đi trước, đề cao  niềm tự hào  của các thế hệ đi trước  vào sự nghiệp phát triển chung của giáo dục, của từng nhà trường để có thể huy động nhiều nguồn lực khác nhau.
7/ Phải biết Kết hợp ngành - lãnh thổ:

Cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và ngành giáo dục, “nhà trường gắn liền với xã hội”. Nếu không biết kết hợp tốt thì  mọi kết quả chỉ đi theo qui tắc một chiếu không hiệu quả.

 

8/ Phải thực hiện tốt công tác  giao tiếp:

Có hai con đường giao tiếp đó là con đường chính thức (các văn bản, công văn, đề nghị...) và con đường không chính thức (thông qua nguyên tắc truyền thống và tình cảm). Vì vậy, khi thực hiện công tác huy động xã hội hóa một mặt làm  văn bản, mặt khác phải tích cực làm tốt công tác tham mưu đối thoại, có như vậy mới tạo được sự hỗ trợ đồng bộ từ các cấp, các ngành liên quan.

9/Phải thực hiện  tốt chiến lược đột phá

Kinh nghiệm cho thấy, trong nhiều trường hợp đối tượng tham gia XHHGD tuy ít nhưng lại cho những kết quả bất ngờ nếu như người cán bộ quản lý giáo dục biết đột phá vào các bước phát triển quan trọng có thể làm thay đổi chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục và đào tạo là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai công tác XHHGD trong đó bản thân nhà trường, cán bộ quản lý giáo dục cùng tập thể sư phạm, đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng trong quá trình giảng dạy và giáo dục trẻ. Nếu nhà trường chăm lo nâng cao chất lượng giảng dạy, uy tín nhà trường càng lớn, thương hiệu nhà trường từ đó mà được quảng bá rộng rãi, việc huy động cộng đồng tham gia cho giáo dục lại càng thuận lợi. 

Truy cập

Hôm nay:
94
Hôm qua:
126
Tuần này:
453
Tháng này:
2632
Tất cả:
100608