Dự báo thời tiết Thanh Hóa

Đoàn cần thông tin trung thực cho thanh niên

Đăng lúc: 14:58:28 29/01/2018 (GMT+7)

Thanh niên rất thông minh, họ có đủ trình độ phân biệt đúng sai, phải trái, miễn là chúng ta cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Trò chuyện với cán bộ Trung ương Đoàn và các thanh niên ưu tú sáng nay (28/11) ở Hà Nội, Tổng bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ cơ bản và trung tâm của thanh niên chính là học, không chỉ học kiến thức, khoa học, văn hóa mà còn phải học tập đạo đức, lối sống, lý tưởng.

Lý tưởng, theo ông, chính là sống có mục tiêu, hoài bão, ước mơ lớn đối với độc lập dân tộc, CNXH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, sống nhân ái, có tình nghĩa, đạo lý, giữ cho truyền thống dân tộc không bị mai một.

"Giáo dục thanh niên là sứ mệnh của cả xã hội, trong đó Đoàn có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp, xây dựng thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo để có thể kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc", ông Nguyễn Phú Trọng nói.

Tổng bí thư nhận định giáo dục thanh niên không cách nào tốt bằng đưa thanh niên vào thực tiễn hành động và bằng thông tin tri thức một cách trung thực, khách quan, toàn diện và có sức thuyết phục. "Thanh niên rất thông minh, họ có đủ trình độ phân biệt đúng sai, phải trái, miễn là chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin", ông nói.

Từ đó ông gợi ý: "Liệu có thể có một công trình thanh niên đúng nghĩa từ đầu đến cuối để lại cho đời sau, đoàn kết tập hợp thanh niên để tạo một dấu ấn của thanh niên?".

"Thanh niên chiếm 26% dân số, 60% lực lượng lao động mà lại không làm được một công trình thanh niên đúng nghĩa?", Tổng bí thư đặt câu hỏi và chỉ ra: "Trong công cuộc đổi mới, ở những mũi nhọn, tiền tiêu khó khăn nhất như biên giới hải đảo, ở những lĩnh vực khoa học sáng tạo nhất, ở trên thương trường phát triển kinh tế, luôn có những thanh niên ưu tú phát huy tài năng không chỉ về lý luận và mà còn về thực tiễn".

Khẳng định thanh niên là rường cột của dân tộc, là bộ phận nòng cột của xã hội, lực lượng xung kích của cách mạng, lực lượng lao động và gánh vác những trách nhiệm nặng nề, khó khăn, gian khổ nhất, là những người chủ tương lai của đất nước, Tổng bí thư nhận định công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng. Ông lưu ý tư tưởng coi thường thanh niên, cán bộ trẻ vẫn còn, nhắc nhở các cấp ủy quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ.

Ghi nhận những kết quả tích cực mà các phong trào thanh niên thời gian qua đạt được, Tổng bí thư lưu ý về những điều kiện kinh tế xã hội đang đặt ra thách thức mới cho công tác thanh niên: kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, trình độ dân trí nâng lên, đời sống xã hội và tâm tư, tình cảm của thanh niên đang bị tác động mạnh từ bên ngoài...

Ông yêu cầu Đoàn tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo những cách làm mới để tiếp cận thanh niên một cách hiệu quả. Tổng bí thư đến làm việc mà không có chuyển biến gì thì "vô duyên", ông Nguyễn Phú Trọng nói vui.

Chung Hoàng 

Truy cập

Hôm nay:
119
Hôm qua:
126
Tuần này:
478
Tháng này:
2657
Tất cả:
100633